• Mindig biztonságos fizetés
  • Eredeti jegyek
  • 120%-os vásárlói garancia

Általános feltételek


Általános és szállítási feltételek

A vásárlót/ajánlattevőt érintő általános feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha a Worldticketshop azt írásban elismerte.

1. cikkely: Rendelés leadása, árak és fizetés
Egy rendelés onnantól számít véglegesnek, amikor azt a Worldticketshop egy visszaigazolással megerősíti. A fizetés a Worldticketshop által megjelölt fizetési módok egyikével lehetséges. A Worldticketshopnak jogában áll a vásárló által kiválasztott fizetési módtól eltérő fizetési módot választani az egyenleg kiegyenlítésére. Az árak euróban értendők, és a szállítási költségen kívül magukban foglalnak minden egyéb költséget, beleértve az ÁFA-t.

2. cikkely: Viszonteladás
A Worldticketshop viszonteladással foglalkozik. Áraink ezért általában magasabbak a jegyen szereplő árhoz képest. Áraink minden költséget magukban foglalnak, kivéve a szállítás és a szolgáltatás költségét.

3. cikkely: Kézbesítés
A Worldticketshop igyekszik a jegyeket legalább 7 nappal a rendezvényt megelőzően kikézbesíteni. A Worldticketshop fenntartja a jogot, hogy a jegyeket a rendezvény kezdetéig bezáróan kézbesítse. A kézbesítés tértivevénnyel történik és a szállítási költség a vásárlót terheli. A Worldticketshopnak jogában áll azonban máshogy dönteni, és a jegyeket más módon kézbesíteni.

A Worldticketshop írásban értesíti a vásárlót a jegyek postáraadásakor. Ha a szállító nem tudja személyesen átnyújtani a küldeményt, a vásárló a szállítási vállalat által megjelölt postán tudja átvenni a jegyeket. A küldeményt a vállalat ismeretlen ideig őrzi meg. A kézbesítő írásos értesítést hagy a címzett címén, melyben a vásárló megtalálja a küldemény fellelhetőségi címét. Ha a kikézbesítés a vásárló hibájából nem történik meg, vagy ha a vásárló nem intézkedik annak érdekében, hogy a küldeményt a nevében egy másik személy átvegye, vagy a vásárló a küldemény átvételét megtagadja, minden ezzel kapcsolatos költség a vásárlót terheli.

4. Cikkely: Kötelezettségek
A Worldticketshop nem felelős, ha a kézbesítés a következő okokból kifolyólag hiúsul meg: a vásárló pontatlanul adja meg címét; a vásárló nem veszi át a jegyeket, vagy nem gondoskodik arról, hogy más átvegye a jegyeket a nevében; a Worldticketshop által megbízott harmadik fél nem vagy nem időben kézbesíti a küldeményt. Ezekben az esetekben a jegyekre nincs garancia.

5. Cikkely: Garanciák
A vásárlót a jegyár 100%-os visszatérítése illeti a következő esetekben: a rendelés megtörtént, a Worldticketshop megerősítette a rendelést, de az egyezség a vásárló hibáján kívül nem teljesült; a megvásárolt jegy nem jogosít belépésre. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a hibáért a Worldticketshop nem tehető felelőssé (pl. a fizetés felfüggesztése vagy a rendezvényszervező csődbemenetele), vagy ha a Worldticketshop a rendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül kezdeményezi az egyezség felbontását. Az utóbbi esetben visszatérítjük az ár 100%-át.

6. Cikkely: Egyedi feltételek
A Worldticketshop által meghatározott jegyárak nem feltétlenül egyeznek meg a rendezvényszervező által meghatározott árakkal. A Worldticketshoptól megvásárolt jegyek tulajdonosa az eseménnyel kapcsolatos naprakész információkat, az eseménnyel kapcsolatos esetleges változásokat a rendezvényszervezőtől tudja megszerezni. A Worldticketshop nem köteles ilyen jellegű információkkal ellátni a vásárlót.

7. Cikkely: Egyéb körülmények
A Worldticketshop szeretné hangsúlyozni, hogy a rendezvény szervezője betilthatja a jegyek viszonteladását. Ennek értelmében a szervező visszavonhatja a jegyeket, illetve megtagadhatja a belépést a rendezvényre. Ebben az esetben a Worldticketshop 120%-ban visszatéríti a jegy árát, beleértve a szállítási költséget is.

8. Cikkely: Általános információ a Worldticketshopról
A Worldticketshop.nl címe a következő: Groningen (9711 ES), Heresingel 4. A Worldticketshop Inc. a 0208830 szám alatt lett beiktatva a Groningeni Kereskedelmi Kamaránál (Hollandia). A Worldticketshop az Ügyfélszolgálati Űrlapon keresztül és a +31 (0)50 201 1524-es telefonszámon keresztül érhető el.

9. Cikkely: Érvényes jogszabály
Az egyezségre a holland jogszabály érvényes. A Worldticketshop és a vásárló közötti esetleges bírósági eljárás a Groningen körzetéhez tartozó meghatalmazott bíró felügyelete alatt történik.

10. Cikkely: Záradék
Egyéb kérdések esetén a Worldtickethsop a weboldal “Gyakran Ismételt Kérdések” szekciójára hivatkozik.

Groningen, 2010. január 1.

hu Worldticketshop Magyarország
A Worldticketshop Európában
valuta: